Heksen & Hagepreken: boordevol oude en nieuwe wijsheid

27 februari 2014 | door Margriet Groenevelt | Reageer als eerste » |

presentation on the hill

Over het belang van Magnesium, Voeding  en Supplementen voor onze gezondheid (2)!

Voor intracellulair magnesium (“vrij magnesium dat tussen de cellen zwemt”) bestaat zoals in het deel 1 over magnesium al opgemerkt geen goede en gemakkelijke test.

Het magnesium dat met een bloedtest wordt gemeten heet met een mooi woord Serum Magnesium.

Echter slechts 1% van ons totale magnesium zit in het bloed. En dit gehalte wordt constant gehouden door het uit o.a. uit tanden en botten weg te halen.

Dus zelfs bij grote tekorten is dit nog steeds NIET zichtbaar in het bloed.

En dat heeft veel impact.

Een optimale Calcium-Magnesium BALANS is nodig om met de  stress van het dagelijks leven goed om kunnen gaan.

WAAR IS MAGNESIUM BELANGRIJK VOOR?

Magnesium is volgens Dr. Marianne Mousain, naast het al genoemde in deel 1 ook van belang voor:

  • ·         Het  zenuwstelsel
  • ·         Stabiliteit van de celmembraan
  • ·         Voldoende toxische afweer tegen stoffen uit onze omgeving (leer van de epigenetica)
  • ·         Voor het ATP van de cel. MgATP is nodig voor alle biochemische reacties
  • ·         Voor spieractiviteit. Voor (top) sporters, maar bij tekorten ook vertraging in de motorische ontwikkeling bij kleine kinderen
  • ·         Het heeft effect op 300 enzymen. Waaronder op Mevalonate-Kinase dat voor het metabolisme is van cholesterol. Dit laatste enzym wordt geactiveerd en gereguleerd door Magnesium.
  • ·         Tekort leidt ook tot heel veel andere dingen. Zoals onverklaarbare koorts.
  • Een tekort heeft ook veel invloed op zaken rondom zwangerschap en geboorte zoals:

·         miskramen

·         vroegtijdige geboorte

·         slechte groei van de foetus

·         tweelingzwangerschappen.

·         Ook effecten op de gen uitdrukking in de placenta. SLC41A1 codeert voor de Natrium =Na/Mg uitwisselaar, waardoor tekort aan magnesium ook kan bijdragen aan hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. (preeclampsia.)

Magnesium en ADHD achtige verschijnselen.

De in 1989 opgestelde  international conventie voor de rechten van het kind zegt in art 24:

“Artsen moeten de moeder voor en tijdens de zwangerschap informeren over voeding” Dan is er met slechts 25 uur les over voeding in de gehele artsenstudie nog wel wat bijstudie nodig 😉

Sinds 1984 weten we via Dr. Th Ducroux dat Magnesium ook een rol speelt in wat hij Kinder Spasmen noemde (Enfant Spasmophile).

Hij heeft het dan over hyperopgewondenheid of zoals wij het inmiddels  zijn gaan noemen ADHD, ADD, PDDNOS etc.

Volgens Dr. Mousain kun je niet over een “aandacht  tekort stoornis” spreken  voor de leeftijd van 6 jaar! Dit is de leeftijd waarop schooldiscipline begint en vooral“ het niet passen in het schoolsysteem” zichtbaar wordt!

Volgens mij gaat het bij de zogenaamd hyperactieve kinderen naast tekorten in de voeding die de “hyperactiviteit” extra zichtbaar maken eigenlijk ook over heel iets anders:

Namelijk een grote mogelijkheid tot enthousiasme en impulsiviteit. Waar in de basis niets fout mee is!

Het zijn ook twee eigenschappen die veel voorkomen bij hoogsensitieve kinderen (HSP)

En er zou best wel een relatie kunnen liggen!

HSP kinderen zijn kinderen met een grote intuïtie en een fijnmazig zenuwstelsel die veel impulsen oppikken en die nog makkelijk en-thou-siast oftwel “in theos” kunnen zijn.

Letterlijk betekent in theos : in het Goddelijke, oftewel deze kinderen hebben een direct lijntje met hun diepere inspiratiebron wat ze blij en passievol maakt.

Deze mooie eigenschappen maken ze echter ook minder kneedbaar. En dat strookt in onze maatschappij niet met ons vaak starre en disciplinaire opvoed- en leersysteem om van  kinderen  harde, gedisciplineerde werkers en materiële denkers te maken.

Het zijn eigenlijk de kinderen die graag ondernemen, die van nature al heel wijs zijn (let op: wijsheid  is hier iets heel anders dan schoolse kennis hebben!)  kinderen die graag in de natuur willen zijn, kunstzinnig zijn en verbindende functies uitstekend kunnen uitvoeren.

Dit laatste, verbinding brengen, is een  rol die ze in eerste instantie in een klas ook vaak vervullen. Later worden ze vaak gestigmatiseerd, teruggetrokken, niet begrepen en komt het natuurlijke enthousiasme er stuiterballerig uit. En dat vind de opvoeder en/of het onderwijs dan een reden voor medicatie 🙁

Andere vormen van leren en onderwijs, goede voeding en magnesium, maar ook omega3 en vit d3 suppletie zouden heel veel leed kunnen besparen.

HSP wordt nog lang niet altijd onderkend.  En dat is een grote misser!

hsp kind

Dr. Elaine Aron, een Amerikaanse psychiater, heeft baanbrekend werk verricht op dit gebied. Daarover in een volgende blogpost meer!

In Frankrijk wordt ook geen Methylphenidate medicatie voor de leeftijd van 6 jaar  voorgeschreven (In de USA nu voorgesteld vanaf 4 jaar, wat erg!) Zelf vind ik elk voorschrijven van een “partydrug” af te wijzen als andere wegen als  magnesium suppletie, andere schoolvormen, en/of andere voeding nog niet zijn geprobeerd!

Dr Mousain constateert namelijk ook dat in  89% van de gevallen er sprake is van te laag magnesium is bij deze kinderen dus suppletie van  magnesium ZOU eerste lijn hulp MOETEN zijn ipv Ritalin of andere drug..

Wat moet je nemen als Magnesium SUPPLETIE? Er zijn veel soorten!magnesium
Magnesium chloride van Veendam is het meest natuurlijke!  Er is vermoedelijk ook een goede HUID doorlaatbaarheid voor magnesium. Dr. Danel werkt aan een sluitend bewijs hiervoor.

Dit is de reden waarom FLOATEN  in magnesiumrijk water.goede resultaten geeft. En ook pakkingen en massage gevolgd met een warmtedeken. Er zijn inmiddels magnesiumcentra in /Nederland hiervoor!

Voor andere vormen van Magnesium is geldt als algemene vuistregel: 200 mg voor onderhoud. O.a. AOV biedt ook 200 mg tabletten aan.

Andere vormen van Magnesium in moeten eerst in de maag splitsen in vrije ionen en de benodigde chloride komt het dan wel tegen onderweg.
Magnesiumchloride heeft dat allemaal al , vandaar de dermale behandeling!

Nu begrijpt u waarschijnlijk ook het waarom en  het belang van het onderzoek van Dr Lameris dat ik noemde in deel 1 over Magnesium. Maagzuur remmers hebben direct  invloed op het magnesium gehalte: de splitsing in ionen en de verbinding met chloride gaat dan niet goed door een ander zuurgehalte in de maag!

Andere onderzoekers en schrijvers over Magnesium:
Boek: Magnesium, de oplossing van Marianne Mousain-Bosc http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872183

Instituut: Magnesium Health Instituut in Veendam http://www.magnesiumhealthinstitute.com/

Artsen en publicaties:

Pierre Delbet 1915 http://www.amazon.fr/Pierre-Delbet-Politique-pr%C3%A9ventive-cancer/dp/B0014X8VFI
Dr Durlach http://www.mgwater.com/durlach.shtml
Dr Ronald Elin Amerikaanse FDA advisary board. Study naar CLMD en magnesium deficiency in de cardio-vasculaire aandoeningen in de zogenaamde “stroke-belt” (=westkust van Florida) http://louisville.edu/medicine/departments/pathology http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3282851
Lex Doyle:  o.a. cochrane study naar pre-eclampsy zwangerschapspreventie. http://www.findanexpert.unimelb.edu.au/display/person15921#tab-publications

Magnesiumchloride uit Veendam, het zuiverste ter wereld:www.247design.nl/2473005/wp-content/uploads/zechsal_krant.pdf

Volgens mij zijn er al meer, maar bij mij om de hoek zit ook een heus Magnesium Centrum voor Behandelingen! http://www.magnesiumcentrum.com/

Binnenkort Deel 3 inde serie over Magnesium, Voeding en Supplementen.

Diclaimer: ik ben geen arts, maar onderzoeker. Bij klachten over uw gezondheid moet u altijd een arts raadplegen.


 

Heksen & Hagepreken : boordevol oude en nieuwe wijsheid

24 februari 2014 | door Margriet Groenevelt | Reageer als eerste » |

Over het belang van Magnesium, Voeding  en Supplementen voor onze gezondheid!

Magnesium is na zuurstof en water het derde belangrijke element ( mineraal) dat essentieel is voor onze cel en de duplicatie van onze cel. De cellen zijn de krachtbron en motor van ons lichaam.

Er is bij de meeste mensen een schrikbarend tekort aan dit essentiële mineraal.

MAGNESIUM

Vrij Magnesium is moeilijk te meten.

In ons bloed is er vrijwel altijd een constante waarde van 1. Dit komt doordat er magnesium aan tanden, botten en andere plaatsen in het lichaam wordt onttrokken om in ieder geval het bloed op peil te houden!
Een gewone bloedtest zal dus vrijwel altijd een ‘normaalwaarde’ laten zien.

Dit is geheel in overeenstemming met de triage theorie van Dr. Bruce Ames: vitamines en mineralen gaan het eerst naar vitale organen en systemen. Daarna pas naar andere plekken in het lichaam. Ondertussen verzwakt de rest van ons lichaam en wordt ziektegevoelig!

In Frankrijk is een test mogelijk die een betere indicatie geeft via erytrocyten, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12672946,
En in Florence, Italië bij Dr. Mario Barbagallo is op dit moment de enige echt goede maar zeer bewerkelijke test mogelijk. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20388094

Prioriteit 1 is daarom bij de overkoepelende wereldwijde “Magnesium” artsenorganisatie  het ontwikkelen van een handzame goede test van “vrij Magnesium”!

TEKORT aan MAGNESIUM
Tekorten aan magnesium worden in verband gebracht met heel veel kwalen!

Om er een aantal te noemen:
• Osteoperose
• ADHD
• Autisme
• Oxidatieve stress
• Versnelde veroudering
• Kanker: darmkanker, pancreaskanker en EBV aangedreven lymfomen en sarcomen. (Burkitt en Hodgkin lymfomen en sarcomen)

Bij hoge magnesiumsuppletie komen in 80% van de gevallen de Epstein-Bar Virus aangedreven tumoren niet tot ontwikkeling!
——> Alle reden om magnesium op het netvlies te houden.

Waardoor komt het dat er zoveel magnesiumtekort is bij de Westerse bevolking?

Volgens Dr. Marianne Mousain- Borc, een Franse kinderarts gespecialiseerd in Magnesium door o.a.
• Nutrition (lage inname)
• Coeliac disease (slechte opname)
• Kidney function (slechte nierfunctie)
• Stress

Volgens Dr Richard Danel kunnen we daar nog aan toevoegen:
• Anorganische meststoffen in moderne landbouw ( uitgemergelde planten)
• Foodprocessing
• Hoge calcium inname en daardoor slechte Magnesium/Calcium ratio
• Lifestyle (stress, genotmiddelen, alcohol, suiker, wit zout)

Mergelgrot WEETJE: Al ten tijde van de Romeinen wist men dat magnesium essentieel is voor een plant maar ook voor ons. Waren planten geel en slap dan werd de grond verrijkt met magnesiumhoudende mergel. Die wijsheid is vrijwel verloren gegaan door gebruik van kunstmest en door GMO praktijken. De wijsheid geldt nog steeds: UITGEMERGELDE planten (voeding)geeft UITGEMERGELDE mensen!

Net zoals bij bijvoorbeeld vitamine d3 en jodium is het niet mogelijk om zonder extra suppletie (toediening van voeding in de vorm van gecomprimeerde supplementen) het tekort aan magnesium op te heffen door uitsluiten voeding consumptie met hoge magnesiumwaarde.

Dit komt ook doordat de groene groentes, bonen, wit vlees en andere magnesiumhoudende voeding naast magnesium óók een hoog gehalte aan calcium bevatten.

En juist daar zit hem de kneep: de ratio tussen calcium en magnesium is in onze westerse wereld ernstig verstoord.
Wij hebben een ratio van ongeveer 10 staat tot 1, terwijl dit 2 staat tot 1 zou moeten zijn (bron: Dr. Richard Danel van het Magnesium Health Institute)

Dit is een verhouding die in schrille tegenstelling staat tot bijvoorbeeld Tanzania waar mensen lage calcium inname en hoge magnesium inname hebben door hun voedingspatroon.
Botbreuken bij bijvoorbeeld vrouwen boven de 50 komen daar slechts zelden voor. Op dit moment loopt daar een groot onderzoek om meer feiten aan de weet te komen.

VOEDINGSPATROON in de WESTERSE WERELD

Mensen in Tanzania hebben dus een heel ander voedingspatroon dan in Nederland.

Wij zijn het land met de hoogste calcium inname ter wereld!
Fijn hoor ik u zeggen. Want je zou verwachten, als je tenminste niet verder geïnformeerd bent, dat bij ons dan in ieder geval de osteoperose (bot-ontkalking) heel laag zal zijn. We nemen immers veel kalk tot ons?!

Helaas. Dat is niet het geval.

We hebben nog een record in de wereld: we zijn ook het land met het hoogste percentage Osteoperose (http://nl.wikipedia.org/wiki/Osteoporose )

Als vrouwen daarnaast een vaak gegeven advies volgen en extra calcium gaan innemen of melk gaan drinken verstoort de balans nog meer en neemt bovendien de kans op een hartinfarct toe (ader-verkalking)

Kaas uit Holland…..niet zo gezond dus en die melkplas van Joris Driepinter na de babyleeftijd ook niet. Economisch gezien een goed verhaal misschien maar voor de biochemie van ons lichaam een stuk minder!

We eten ons dus heel ongezond op deze manier. En we missen bijna allemaal magnesium!

MEDICIJNGEBRUIK en MAGNESIUM
En daar komt nog bij dat medicijnengebruik ook nog kan leiden tot afname van de magnesium in ons lichaam. Bijvoorbeeld het gebruik van maagzuurremmers!

Dr. Anke Lameris, heeft voor haar promotie onderzoek recent het volgende aangetoond:

Gebruik van protonpompremmers /maagzuur remmers, gebruikt door meer dan 2.000.000 Nederlanders, leidt tot verminderde opname van magnesium! Het onderzoek aan de Radboud universiteit vindt u hier: http://www.umcn.nl/Research/Scienceagenda/Pages/PromotieLameris.aspx

Ook statine gebruik, cholesterolsyntheseremmers, leidt tot tekorten, waaronder het belangrijke Co-enzyme Q10 (ubiquinol)
Cholesterol remmers worden ook door miljoenen Nederlanders gebruikt.
O.a. Spectracell Labs  http://info.spectracell.com/?Tag=supplements meet al deze waarden.

Gezond en Vitaal tot op hoge leeftijd

 

LONGEVITY en ANTI-AGING oftewel GEZOND oud worden
We bewegen veel minder, onze spieren verkrampen door tekorten , we onttrekken calcium aan onze botten en tanden om in ieder geval het gehalte in ons bloed op peil te houden……..en dan hebben we ook nog allemaal last van Sarcopenie!

Wat is SARCOPENIE?

“Een aandoening die bij vrijwel iedereen die ouder wordt voorkomt. Verlies van spiermassa en toename van gewicht. Afname van de functionaliteit van de spieren. Dit gaat vaak samen met een verstoorde suikerstofwisseling. En met een voortdurende staat van ontsteking (stille ontsteking) en oxidatieve stress”. (Dr Gert Schuitemaker in Gezond met Voedingssupplementen)

De meest in het oog lopende manifestatie van Sarcopenie is echter dat het steeds moeilijker is om GEWICHT te verliezen in geval van overgewicht!

Vanaf 30 jaar hebben we elke 10 jaar 3-5 % minder spiermassa en neemt ons graanbuikje (Tip: lees het boek The Wheatbelly ;-)) dus in omvang toe!

WAT TE DOEN?
Lang gezond en fit te blijven én EFFECTIEF af te vallen op latere leeftijd?

VOED DE spieren…..en blijf BEWEGEN. Wandelen maar vooral ook krachttraining op maat.

En eet Paleo, Oer en/of Mediterraan. En ook biologisch en/of biologisch dynamisch met als aanvulling biologisch goed opneembare voeding supplementen:

Onder andere goede eiwitten eten, bij voorkeur als poeder of concenraat, 1 a 2 eieren per dag, witvlees, peulvruchten ,verse groente en salades, vette vis!
De supplementen in steeds hogere dosering BIJ de maaltijden innemen!

Onder andere Multivitamine, Astaxanthine, coenzyme Q10 met ubiquinol, Magnesium, Vitamine C 2000 mg, Vit D3 in 2000IE, Visvetzuren1000 mg en vit E.

Eet smakelijk en Leef Lang Gezond!

Bron o.a.:
Dr Gert Schuitemaker, apotheker
Dr. Marianne Mousain-Bosc, kinderarts
Dr. Richard Danel, arts

NB Ik kom in een volgend blog nog terug op de triage theorie. Wie nu al meer wil weten kan hier Dr Ames al opzoeken: http://mcb.berkeley.edu/index.php?option=com_mcbfaculty&name=amesb

Disclaimer: ik ben onderzoeker, geen arts. Bij elke twijfel om uw gezondheid dus een arts bezoeken. Weet alleen dat huisartsen niet in voeding opgeleid zijn, zij studeren medicijnen.  Recent tweette Dr. Fred Brouns van de Universtiteit Maastricht nl. het volgende: het gemiddeld aantal uren dat een arts in opleiding aan voeding besteed is 25, nog geen week dus? Volgens hem hebben diëtisten er in ieder geval meer verstand van 😉

 

twee fred brouns

Kinderen en Kwikzilver uit Spaarlampen: grote gevolgen!

14 september 2012 | door Margriet Groenevelt | Reageer als eerste » |

Gezamenlijke tuin voor een hele stad… eten staat vrij!

9 juli 2012 | door Margriet Groenevelt | Reageer als eerste » |

In Andernach hebben ze “geen woorden maar daden” in de praktijk gebracht. Met z’n allen een gezamenlijke tuin en ook de oorspronkelijke sierbeplanting weer in ere.
Een goed voorbeeld om na te volgen….

Creation: into the great void of space came a SOUND and mattter took shape!

8 juli 2012 | door Margriet Groenevelt | Reageer als eerste » |

Blote voeten, een betere gezondheid….en… het kost je niets!

3 juli 2012 | door Margriet Groenevelt | Reageer als eerste » |

Korte versie van de documentaire “Human Metabolism Meets Cosmic Metabolism” by James Oschman, Electric Universe 2012 Conference: The Human Story.

Celebrating Diversity = Democratic Learning!

19 juni 2011 | door Margriet Groenevelt | Reageer als eerste » |

Our man-made landscapes and sustainability….

8 juni 2011 | door Margriet | Reageer als eerste » |

It’s a TED talk from 2005, but still so actual. How many crises do we need more to understand that nature and being in nature keeps us alive. Sustainability should be a natural trait to us all.

Our man-made landscapes and sustainibility

The Moral Molecule

5 juni 2010 | door Margriet Groenevelt | Reageer als eerste » |

We need to be pure and moral to survive as a group. Why do we have so much difficulties with the most essential value in life?

Paul J. Zak – This is Your Brain on Money – October 5, 2008 from Center for Neuroeconomic Studies on Vimeo.

Phi… Daar smult de aarde van!

1 juni 2010 | door Margriet Groenevelt | Reageer als eerste » |

PHI, de gulden snede, een getal waar de aarde mee kan dealen……