Heksen & Hagepreken: boordevol oude en nieuwe wijsheid

27 februari 2014 | door Margriet Groenevelt | Reageer als eerste » |

presentation on the hill

Over het belang van Magnesium, Voeding  en Supplementen voor onze gezondheid (2)!

Voor intracellulair magnesium (“vrij magnesium dat tussen de cellen zwemt”) bestaat zoals in het deel 1 over magnesium al opgemerkt geen goede en gemakkelijke test.

Het magnesium dat met een bloedtest wordt gemeten heet met een mooi woord Serum Magnesium.

Echter slechts 1% van ons totale magnesium zit in het bloed. En dit gehalte wordt constant gehouden door het uit o.a. uit tanden en botten weg te halen.

Dus zelfs bij grote tekorten is dit nog steeds NIET zichtbaar in het bloed.

En dat heeft veel impact.

Een optimale Calcium-Magnesium BALANS is nodig om met de  stress van het dagelijks leven goed om kunnen gaan.

WAAR IS MAGNESIUM BELANGRIJK VOOR?

Magnesium is volgens Dr. Marianne Mousain, naast het al genoemde in deel 1 ook van belang voor:

  • ·         Het  zenuwstelsel
  • ·         Stabiliteit van de celmembraan
  • ·         Voldoende toxische afweer tegen stoffen uit onze omgeving (leer van de epigenetica)
  • ·         Voor het ATP van de cel. MgATP is nodig voor alle biochemische reacties
  • ·         Voor spieractiviteit. Voor (top) sporters, maar bij tekorten ook vertraging in de motorische ontwikkeling bij kleine kinderen
  • ·         Het heeft effect op 300 enzymen. Waaronder op Mevalonate-Kinase dat voor het metabolisme is van cholesterol. Dit laatste enzym wordt geactiveerd en gereguleerd door Magnesium.
  • ·         Tekort leidt ook tot heel veel andere dingen. Zoals onverklaarbare koorts.
  • Een tekort heeft ook veel invloed op zaken rondom zwangerschap en geboorte zoals:

·         miskramen

·         vroegtijdige geboorte

·         slechte groei van de foetus

·         tweelingzwangerschappen.

·         Ook effecten op de gen uitdrukking in de placenta. SLC41A1 codeert voor de Natrium =Na/Mg uitwisselaar, waardoor tekort aan magnesium ook kan bijdragen aan hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. (preeclampsia.)

Magnesium en ADHD achtige verschijnselen.

De in 1989 opgestelde  international conventie voor de rechten van het kind zegt in art 24:

“Artsen moeten de moeder voor en tijdens de zwangerschap informeren over voeding” Dan is er met slechts 25 uur les over voeding in de gehele artsenstudie nog wel wat bijstudie nodig 😉

Sinds 1984 weten we via Dr. Th Ducroux dat Magnesium ook een rol speelt in wat hij Kinder Spasmen noemde (Enfant Spasmophile).

Hij heeft het dan over hyperopgewondenheid of zoals wij het inmiddels  zijn gaan noemen ADHD, ADD, PDDNOS etc.

Volgens Dr. Mousain kun je niet over een “aandacht  tekort stoornis” spreken  voor de leeftijd van 6 jaar! Dit is de leeftijd waarop schooldiscipline begint en vooral“ het niet passen in het schoolsysteem” zichtbaar wordt!

Volgens mij gaat het bij de zogenaamd hyperactieve kinderen naast tekorten in de voeding die de “hyperactiviteit” extra zichtbaar maken eigenlijk ook over heel iets anders:

Namelijk een grote mogelijkheid tot enthousiasme en impulsiviteit. Waar in de basis niets fout mee is!

Het zijn ook twee eigenschappen die veel voorkomen bij hoogsensitieve kinderen (HSP)

En er zou best wel een relatie kunnen liggen!

HSP kinderen zijn kinderen met een grote intuïtie en een fijnmazig zenuwstelsel die veel impulsen oppikken en die nog makkelijk en-thou-siast oftwel “in theos” kunnen zijn.

Letterlijk betekent in theos : in het Goddelijke, oftewel deze kinderen hebben een direct lijntje met hun diepere inspiratiebron wat ze blij en passievol maakt.

Deze mooie eigenschappen maken ze echter ook minder kneedbaar. En dat strookt in onze maatschappij niet met ons vaak starre en disciplinaire opvoed- en leersysteem om van  kinderen  harde, gedisciplineerde werkers en materiële denkers te maken.

Het zijn eigenlijk de kinderen die graag ondernemen, die van nature al heel wijs zijn (let op: wijsheid  is hier iets heel anders dan schoolse kennis hebben!)  kinderen die graag in de natuur willen zijn, kunstzinnig zijn en verbindende functies uitstekend kunnen uitvoeren.

Dit laatste, verbinding brengen, is een  rol die ze in eerste instantie in een klas ook vaak vervullen. Later worden ze vaak gestigmatiseerd, teruggetrokken, niet begrepen en komt het natuurlijke enthousiasme er stuiterballerig uit. En dat vind de opvoeder en/of het onderwijs dan een reden voor medicatie 🙁

Andere vormen van leren en onderwijs, goede voeding en magnesium, maar ook omega3 en vit d3 suppletie zouden heel veel leed kunnen besparen.

HSP wordt nog lang niet altijd onderkend.  En dat is een grote misser!

hsp kind

Dr. Elaine Aron, een Amerikaanse psychiater, heeft baanbrekend werk verricht op dit gebied. Daarover in een volgende blogpost meer!

In Frankrijk wordt ook geen Methylphenidate medicatie voor de leeftijd van 6 jaar  voorgeschreven (In de USA nu voorgesteld vanaf 4 jaar, wat erg!) Zelf vind ik elk voorschrijven van een “partydrug” af te wijzen als andere wegen als  magnesium suppletie, andere schoolvormen, en/of andere voeding nog niet zijn geprobeerd!

Dr Mousain constateert namelijk ook dat in  89% van de gevallen er sprake is van te laag magnesium is bij deze kinderen dus suppletie van  magnesium ZOU eerste lijn hulp MOETEN zijn ipv Ritalin of andere drug..

Wat moet je nemen als Magnesium SUPPLETIE? Er zijn veel soorten!magnesium
Magnesium chloride van Veendam is het meest natuurlijke!  Er is vermoedelijk ook een goede HUID doorlaatbaarheid voor magnesium. Dr. Danel werkt aan een sluitend bewijs hiervoor.

Dit is de reden waarom FLOATEN  in magnesiumrijk water.goede resultaten geeft. En ook pakkingen en massage gevolgd met een warmtedeken. Er zijn inmiddels magnesiumcentra in /Nederland hiervoor!

Voor andere vormen van Magnesium is geldt als algemene vuistregel: 200 mg voor onderhoud. O.a. AOV biedt ook 200 mg tabletten aan.

Andere vormen van Magnesium in moeten eerst in de maag splitsen in vrije ionen en de benodigde chloride komt het dan wel tegen onderweg.
Magnesiumchloride heeft dat allemaal al , vandaar de dermale behandeling!

Nu begrijpt u waarschijnlijk ook het waarom en  het belang van het onderzoek van Dr Lameris dat ik noemde in deel 1 over Magnesium. Maagzuur remmers hebben direct  invloed op het magnesium gehalte: de splitsing in ionen en de verbinding met chloride gaat dan niet goed door een ander zuurgehalte in de maag!

Andere onderzoekers en schrijvers over Magnesium:
Boek: Magnesium, de oplossing van Marianne Mousain-Bosc http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872183

Instituut: Magnesium Health Instituut in Veendam http://www.magnesiumhealthinstitute.com/

Artsen en publicaties:

Pierre Delbet 1915 http://www.amazon.fr/Pierre-Delbet-Politique-pr%C3%A9ventive-cancer/dp/B0014X8VFI
Dr Durlach http://www.mgwater.com/durlach.shtml
Dr Ronald Elin Amerikaanse FDA advisary board. Study naar CLMD en magnesium deficiency in de cardio-vasculaire aandoeningen in de zogenaamde “stroke-belt” (=westkust van Florida) http://louisville.edu/medicine/departments/pathology http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3282851
Lex Doyle:  o.a. cochrane study naar pre-eclampsy zwangerschapspreventie. http://www.findanexpert.unimelb.edu.au/display/person15921#tab-publications

Magnesiumchloride uit Veendam, het zuiverste ter wereld:www.247design.nl/2473005/wp-content/uploads/zechsal_krant.pdf

Volgens mij zijn er al meer, maar bij mij om de hoek zit ook een heus Magnesium Centrum voor Behandelingen! http://www.magnesiumcentrum.com/

Binnenkort Deel 3 inde serie over Magnesium, Voeding en Supplementen.

Diclaimer: ik ben geen arts, maar onderzoeker. Bij klachten over uw gezondheid moet u altijd een arts raadplegen.


 

Heksen & Hagepreken : boordevol oude en nieuwe wijsheid

24 februari 2014 | door Margriet Groenevelt | Reageer als eerste » |